Hur vi använder plattformen – 69% av alla personer som använder WordPress använder den som ett fullfjädrat CMS, i motsats till en enkel bloggplattform. Denna procentsats har gått upp 8% sedan 2011. 7% av alla människor använder WordPress som en plattform för appar, vilket kan visa sig vara en betydande demografisk ökning under de kommande åren, och kommer att vara i fokus på kommande releasen av WordPress 3.7.

Allmänkännedom – Baserat på en undersökning gjord av WP Engine, fann man att 29% av alla människor vet vad WordPress är. Medgrundaren av WordPress Matt Mullenweg säger att han inte vet om detta är en bra eller dålig sak, men det ger oss ett riktmärke för kommande år.

Vem använder det – WordPress har nu befogenheter för 18,9% av internet, upp 2,2% från förra året. Under den senaste 12-månadersperioden, blev WordPress nedladdat sammanlagt 46 miljoner gånger. Detta är en spännande siffra, och en som jag är övertygad om att den kommer att växa.

Vem använder det (för en liten stund) – Baserat på registreringar på WordPress.com, fann Automattic att endast 4% av nytillkomna bloggar faktiskt upplevt fortsatt användning, vilket leder till ett bortfall på 96%. Detta är kanske den mest intressanta statistiken som uppenbarats. Vad kan vara orsaken till en så låg utnyttjandegrad? Är WordPress för svår att använda, eller är en webbplats helt enkelt för mycket arbete för en vanlig människa att handskas med?

wordpress-infographic-2013